Sobota, 8 maj 2021

Historia OSP w Dąbrowie Szlacheckiej

Mieszkańcy Dąbrowy Szlacheckiej nie należeli do najbogatszych, większość utrzymywała się z rolnictwa. Pomimo nienajlepszych warunków bytowych byli bardzo dobrze zorganizowani, prężnie działali w kole Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzięki ich staraniom, 15 lipca 1930 roku założono Ochotniczą Straż Pożarną, która miała chronić mieszkańców i ich dobytek przed ogniem. Pierwszym prezesem straży był Andrzej Boroń a naczelnikiem Łędzki Stefan, późniejszy kościelny w Dąbrowie Szlacheckiej. W tym okresie jednostka liczyła 15 członków (Boroń Władysław, Trybek Franciszek, Śmiech Jan, Boroń Franciszek, Kuć Andrzej, Kuć Józef, Łęcki Piotr, Szwajda Jan, Janas Andrzej, Boroń Józef, Śmiech Władysław, Boroń Andrzej) i swą siedzibę miała w tzw. „Dolinie”.

W 1945r. naczelnikiem został wybrany Franciszek Śmiech, a cztery lata później rozpoczęto budowę remizy OSP. Poza pomieszczeniami dla straży w budynku mieściła się Gromadzka Rada Narodowa. A w późniejszych czasach funkcjonował Wiejski Ośrodek Zdrowia obsługujący Dąbrowę Szlachecką, Wołowice i przylegające przysiółki.

Dopiero odwilż październikowa pozwoliła strażakom na czele z p. F. Śmiech na rozpoczęcie budowy kościoła(1955r). Brali oni czynny udział w tym dziele, zbierali pieniądze „organizując różne imprezy: przedstawienia, z którymi jak np. 'Męka Pańska' czy 'Żywot św. Genowefy' objeżdżano okoliczne miejscowości, opłatek, święcone, kolędowanie oraz festyny”. W 1962 roku Straż Pożarna funduje obraz Matki Bożej Częstochowskiej do prezbiterium.

Kolejnym dziełem, jakiego podjęła się jednostka straży pożarnej było założenie orkiestry dętej w, 1963r, która do obecnej chwili uświetnia uroczystości kościelne, strażackie i państwowe. Instrumenty muzyczne, na których grają strażacy, zostały zakupione z wygospodarowanych przez siebie pieniędzy. Równocześnie z powstaniem orkiestry strażacy zaczęli pielgrzymować do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości odpustowe, co czynią do dnia dzisiejszego.

W latach 60 – tych strażacy chcąc poprawić bezpieczeństwo ppoż. we wsi wybudowali dwa zbiorniki przeciwpożarowe.

Pan Franciszek Śmiech był naczelnikiem przez pół wieku, a przez 20 lat, komendantem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Czernichowie. Po jego śmierci, tj. 6 stycznia 1995 roku odbyło się walne zebranie, podczas którego naczelnikiem OSP w Dąbrowie Szlacheckiej wybrano p. Stanisława Przebindę.

Z inicjatywy nowego naczelnika strażacy przystąpili do energicznego działania mającego na celu podniesienie wartości bojowej straży oraz remontu generalnego remizy, który rozpoczął się wiosną 1995 roku. Podczas którego wymieniono okna, drzwi, instalację elektryczną, ocieplono sufit wełną mineralną, przebudowano scenę, wytynkowano całą remizę, odnowiono elewację budynku OSP.

Dzięki ofiarności mieszkańców Dąbrowy, którzy przekazali pozostałe środki z budowy gazociągu, dokończono remont remizy.

W lipcu 1997 roku członkowie OSP dzielnie bronili wałów wiślanych. Na szczęście z sukcesem.

Po długim okresie starania się o nowy wóz bojowy dnia 10 czerwca 2000 roku spełniło się marzenie strażaków i w miejsce wysłużonego Stara 25 otrzymano Stara244.

W 2003 roku zrezygnował z prowadzenia orkiestry, po 20 latach, p. Andrzej Wsołek. Jego miejsce zajął p. Sławomir Bukowski, który z zapałem zaczął prowadzić naszą orkiestrę. Od przełomu wieku do zespołu zaczęło przychodzić coraz więcej młodych osób, dzięki czemu dalej jest kontynuowana myśl naszych ojców i dziadków.

Kolejnym wyzwaniem dla Straży Pożarnej było rozbudowa strażnicy (dobudowano boks garażowy na lekki samochód pożarniczy, przedłużono salę widowiskową, dobudowano szatnię i sanitariaty). Inwestycje realizowano etapami od roku 2003, aż do, 2008 w którym ukończono rozbudowę.

Dzięki staraniom strażaków w roku 2006 w pomieszczeniach budynku OSP otwarto „Punkt Apteczny”.

[Rozmiar: 15781 bajtów] Strażacy w trosce o dobro mieszkańców, niesienie im coraz to lepszej pomocy, podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.

Jednostka OSP uczestniczy w życiu lokalnym, organizuje festyny i zabawy na, których wspólnie bawią się mieszkańcy nie tylko naszej miejscowości. Orkiestra dęta uświetnia uroczystości kościelne w naszej parafii i sąsiednich, bierze czynny udział w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy w Czernichowie (dożynki, święto gminy, uroczystości niepodległościowe i in.). Również corocznie uczestniczy w wielkim wydarzeniu, jakim jest koncert w Wadowicach „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”.

Parafia NMP w Dąbrowie Szlacheckiej

Gmina Czernichów

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Tłumaczenia profesjonalne pisemne i ustne. Dokumenty USC, samochodowe, techniczne, medyczne i inne.

Dąbrowa Szlachecka

Vilnet© OSP Dąbrowa Szlachecka
admin: [email protected]
osp: [email protected]